پودر دکستروز مونوهیدرات

پودر دکستروز مونوهیدرات

کاربرد ها:
این پودر در تولید :

  1. سرم های همو دیالیز کلیوی
  2. انواع قرص های جویدنی
  3. داروهای دام وطیور
  4. سوربیتول
  5. تست تحمل گلوکز (GTT) – در آزمایشگاههای تشخیص طبی
  6. دکستروز در صنایع تخمیری به عنوان ماده اولیه برای سنتز بیو شیمیایی محصولاتی نظیر آنتی بیوتیکها،ویتامینها و اسیدهای آمینه به کار می رود.
  7. دکستروز به دلیل داشتن اثر سینرژیسم(افزایش سرعت و مقدار جذب و توزیع یک ماده تحت تاثیر ماده ای دیگر) که باعث اثربخشی بیشتر و بهتر داروها در بدن می شود در صنایع دارویی استفاده می شود.

Analyze

SpecificationStandardResult
TestTest2Test2
fff333ssss
xxxdddfff
Back To Top