ساشه مخصوص تست G.T.T & G.C.T

ساشه مخصوص تست G.T.T & G.C.T

پودر دکستروز دارویی در بسته بندی های55 و82.5 گرمی به دو صورت ساده و طعم دارجهت انجام تست تحمل گلوکز ( G.C.T،G.T.T)برای استفاده در آزمایشگاههای تشخیص طبی عرضه می شود .

Back To Top