بطری مخصوص تست G.T.T & G.C.T

بطری مخصوص تست G.T.T & G.C.T

این محصول با وزن خالص 82.5 گرم با شماره رفرانس 14 مخصوص تست تحمل گلوکز میباشد که از پودر دکستروز منوهیدرات تشکیل شده است که دارای دو نوع طعم دار پرتقالی و ساده می باشد.

نحوه مصرف

به پودر داخل بطری تا خط نشانگر (300 cc) آب اضافه نموده و بعد از حل شدن، بدون تحرک، طی 10 دقیقه میل فرمایید. سپس آزمایش مرتبط انجام پذیرد.

الزامات استفاده و نگهداری

درجای خشک و خنک نگهداری شود.

در دملی 8 تا 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

درصورت تماس با چشم، با آب سرد شستشو شود.

Back To Top